Informații publice

 

Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 in anul 2019

 


Raportul Consiliului de Administratie al R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau pentru anul 2018 ; Situatiile financiare si anexele aferente (2018)

 


 

Hotararea nr. 153/28.06.2019 privind aprobarea Reguamentului de organizare si functionare a R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau

Regulamentul de organizare si functionare a R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau

Hotararea nr 198/29.08.2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la R.A. Aeroportul Internațional ”George Enescu” Bacău 

Organigrama R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau

Stat de functii la R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau

 


Situatiile financiare ale R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau la data de 31.12.2017

Balanta de verificare

Bilant la data de 31.12.2017

Note la situatiile financiare pentru exercitiul financiar 31.12.2017

Raport al Consiliului de Administratie al Aeroportului International „George Enescu” Bacau

Raportul auditorului independent

Hotararea Consiliului de Administratie


 

 Raport de evaluare a implemantarii legii nr. 544/2001 in anul 2017

 


 

Codul etic al personalului contractual din cadrul R. A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau

 


 

Raportari contabile semestriale 30.06.2017

F10 – Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

F20 – Contul de profit si pierdere

F30 – Date informative

 


 

Situatiile financiare ale R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau la data de 31.12.2016

Balanta de verificare

Bilant la data de 31.12.2016

Note la situatiile financiare pentru exercitiul financiar 31.12.2016

Raport al Consiliului de Administratie  al Aeroportului International „George Enescu” Bacau

Raportul auditorului independent

Hotararea Consiliului de Administratie

 


 

Hotararea 33 din 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții la R.A. Aeroportul Internațional ”George Enescu” Bacău 

Regulamentul de organizare si functionare a R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau

Organigrama R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau

Stat de functii la R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau


 

Componența nominală a Consiliului de administrație al R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU” Bacău

 

Președintele Consiliului de administrație – Administrator executiv:

– D-na Chelaru Oana- Daniela

Membri ai Consiliului de administrație:

– D-na Gireadă Cornelia – reprezentant al Consiliului Județean Bacău

– D-l Hagy Ioan – reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice

– D-na Dumitrescu Livia- Cornelia

– D-l Chirica Bogdan-Ionel

– D-l Lazăr Mihai- Cosmin

– D-l Bejan Ioan


 

DECLARATII DE AVERE si INTERESE – CONSILIUL DE ADMINISTRATIE si CONDUCERE

2018  Presedinte  –  Chelaru Oana Daniela
            Membri        – Gireada Cornelia
                                  – Dumitrescu Livia
                                  – Chirica Bogdan
                                  – Bejan Ioan
                                  – Hagy Ioan
Functii de conducere:
           Director operational – Hodea Romeo
           Director tehnic – Sion Lucian
           Director de program – Pocovnicu Dorian
           Director economic – Bighiu Mioara
           Sef serviciu Securitate Aeroportuara – Baciu Vasilica
           Sef serviciu Administrare – Loghin Adrian
           Sef serviciu Energetic – Mita Cornel
           Sef serviciu Operatiuni Sol – Radu Iulian

 

2017  Presedinte  –  Chelaru Oana Daniela
            Membri        – Gireada Cornelia
                                     – Hagy Ioan
                                     – Dumitrescu Livia
                                     – Chirica Bogdan
                                     – Bejan Ioan
                                     – Lazar Mihai

 

           Director operational – Hodea Romeo
           Director tehnic – Sion Lucian
           Director dezvoltare si investitii – Pocovnicu Dorian
           Director economic – Bighiu Mioara

 

 

2016  Presedinte  –  Chelaru Oana Daniela
            Membri       – Gireada Cornelia
                                    – Hagy Ioan
                                    – Dumitrescu Livia
                                    – Chirica Bogdan
                                    – Bejan Ioan
                                    – Lazar Mihai

 

            Director operational – Hodea Romeo
            Director tehnic – Sion Lucian
            Director dezvoltare si investitii – Pocovnicu Dorian
            Director economic – Bighiu Mioara

 

 

   2015   Presedinte  –  Chelaru Oana Daniela
                Membri       – Gireada Cornelia
                                       – Hagy Ioan
                                       – Dumitrescu Livia
                                       – Chirica Bogdan
                                       – Bejan Ioan
                                       – Lazar Mihai

 

    2014   Presedinte   – Chelaru Oana Daniela
                 Membri         – Dumitrescu Livia
                                          – Parvu Marcel
                                          – Gireada Cornelia
                                          – Bahneanu Catalin
                                          – Apostu Gheorghe
                                          – Muntean Mircea

 

    2013   Presedinte  –  Chelaru Oana Daniela
                 Membri       – Dumitrescu Livia
                                        – Bahneanu Catalin
                                        – Apostu Gheorghe
                                        – Muntean Mircea
                                        – Oprea M. Ioana / Parvu Marcel
                                        – Gireada Cornelia

 

    2012  Presedinte  –  Chelaru Oana Daniela
                Membri       – Gireada Cornelia
                                       – Oprea M. Ioana
                                       – Dumitrescu Livia
                                       – Bahneanu Catalin
                                       – Apostu Gheorghe
                                       – Muntean Mircea

 

    2011   Presedinte  –  Chelaru Oana Daniela
                 Membri      – Gireada Cornelia
                                       – Oprea M. Ioana
                                       – Dumitrescu Livia
                                       – Bahneanu Catalin
                                       – Apostu Gheorghe
                                       – Muntean Mircea